WMO-voorziening in VvE

De Ombudsman van Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een kwestie van een VvE. 
Een huurster in een VvE heeft een maatwerkvoorziening gekregen van de gemeente Rotterdam in het kader van de WMO -Wet Maatschappelijke Ondersteuning-. De gemeente heeft automatische deuropeners geplaatst in het complex ten behoeve van deze huurster.

De VvE constateerde opeens dat er een deuropeningsinstallatie in het complex was aangebracht en was daarvan niet op de hoogte gebracht of geconsulteerd. De VVE stelt nu dat zij te maken hebben met 2 verschillende automatische deur-openingssystemen en dat er schade was toegebracht aan de VvE.

De Ombudsman stelt dat de WMO de gemeente verplicht om met de eigenaar van het pand te overleggen. De eigenaar kan dan zijn mening geven en betrokken worden in de uitvoering. De gemeente heeft wel de woningbouwcorporatie geïnformeerd, maar niet de VVE. Tenslotte is niet alleen de woningbouwcorporatie eigenaar, maar zijn alle eigenaren gezamenlijk de eigenaar. 
De gemeente had de VvE moeten contacteren en moeten betrekken in de keuze en de uitvoering.

De ombudsman verklaart de klacht van de VvE gegrond en heeft de gemeente aanbevolen om de werkwijze te wijzigen.