Financieel Beheer

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke VvE. Deze is onmisbaar om juist beleid te kunnen maken en om verantwoording af te leggen.

Transparant

Kalhorn VvE Beheer voert namens de Penningmeester het financiële beheer van de vereniging. Dat doen we transparant en staan altijd ter beschikking voor vragen. Ook kan de Penningmeester altijd de volledige administratie in te kijken, zowel online als bij ons op kantoor.

Akkoord Penningmeester

Facturen die we betalen namens de VvE, betalen we pas nadat we akkoord hebben van het bestuur. Hierin zijn we heel strikt! Pas als er een handtekening op de originele factuur staat, nemen wij de factuur in behandeling! Niet eerder!

Taken Financiëel Beheer

 • Zorgdragen voor een volledige financiële administratie.
 • Het incasseren en administreren van de bijdragen van de leden,
 • Het incasseren en administreren van eventueel vastgestelde extra bijdrage ten behoeve van het grootonderhoud.
 • Het behandelen van achterstallige betalingen en het uitsturen van betalingsherinneringen cq. aanmaningen over de achterstand.
 • Het jaarlijks na de ALV voeren van correspondentie betreffende de aangepaste ledenbijdragen van de vereniging.
 • Het betalen, vanaf de bankrekening van de VvE, van alle voor rekening van de vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten.
 • Het administreren van één of meer bankrekeningen ten name van de vereniging.
 • Het jaarlijks opstellen en verzenden van de balans en de exploitatierekening.
 • Het jaarlijks aan de Kascommissie uitleg geven over de opgestelde balans en exploitatierekening.
 • Het jaarlijks opstellen van een concept-begroting van de vereniging.
 • Het voeren van de correspondentie en de archivering van de financiële en administratieve zaken.
 • Het ten alle tijden beschikbaar hebben voor controle van de (financiële) administratie ten behoeve van de Penningmeester en/of Kascommissie.

 Zie ook: Administratief Beheer