Bestuurlijk Beheer

Het bestuur houdt zich dagelijks bezig met de vereniging. In deze verantwoordelijkheid helpen wij het bestuur met raad en daad.

Door onze ervaring met en kennis van splitsingsaktes, het appartementsrecht en andere specifieke wet- en regelgeving kan Kalhorn VvE Beheer het bestuur in elke situatie helpen om een juiste beslissing te nemen. 
Hoe mooi het ook klinkt en hoe graag u ook zou willen wonen met alleen maar prettig en aardige buren, er is een kans dat de regels toch gehandhaafd moeten worden.

Taken Bestuurlijk en Juridisch Beheer

  • Opstellen van (wijzigingen in) Splitsingsaktes en Huishoudelijk Reglementen (HR).
  • Het adviseren van bestuur en individuele leden over overlast en niet-nakomen van regels en wetten.
  • Het toezien op correcte besluitvorming tijdens de ALV.
  • Het adviseren hoe het bestuur toezicht houdt op het naleven van de bepalingen van de splitsingsakte en van het (huishoudelijk) reglement en van de door de vereniging genomen besluiten.
  • De monitoring van tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaren.
  • Het namens het bestuur optreden tegen overtreders.
  • Het namens het bestuur versturen van correspondentie.
  • Het bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien van advies.