Diensten

Kalhorn VvE Beheer biedt verschillende diensten aan voor Verenigingen van Eigenaren. Zo kunnen wij uw VvE ondersteunen op administratief, technisch, juridisch/bestuurlijk of financieel gebied. Ook kunt u bij ons terecht als u op zoek bent naar een extern bestuurder.

Administratief Beheer

Kalhorn VvE Beheer verzorgt de volledige administratie van de vereniging van eigenaren. Wij voeren de boekhouding, zorgen voor het incasseren van de servicebijdrage en het opstellen van de jaarrekening en begroting.

Deze taken voeren we uit in volledig overleg met de penningmeester. Dat doen we transparant en we staan altijd ter beschikking voor vragen.

Bestuurlijk Beheer

De Algemene Ledenvergadering (ALV) neemt de besluiten. Kalhorn VvE Beheer vertaalt deze besluiten naar actiepunten en zorgt voor de correcte uitvoering. Daarnaast staan wij het bestuur bij met raad en daad.

Door onze ervaring met en kennis van splitsingsaktes, het appartementsrecht en andere specifieke wet- en regelgeving kunnen wij het bestuur in elke situatie helpen om een juiste beslissing te nemen.

Technisch Beheer

Opeens is er iets stuk of begint het te lekken. Kalhorn VvE Beheer is 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen en spoedreparaties.

Het technisch beheer van uw VVE zou niet moeten voortkomen uit een toekomstvisie. Vastgoedbeheer met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) zorgt voor een kwalitatief gebouw waar zonder zorgen geleefd kan worden. Nu en in de toekomst!

Financieel Beheer

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke VvE. Deze is onmisbaar om juist beleid te kunnen maken en om verantwoording af te leggen.

Extern Bestuurder

Zoekt u een extern bestuurslid of voorzitter? Kan uw VvE door omstandigheden geen geschikt bestuurslid leveren, Kalhorn VvE Beheer kan deze dienst separaat leveren.

Slapende en nieuwe VvE's

Kalhorn VvE Beheer schudt slapende VvE's wakker. Veelal gaat het om kleine tot zeer kleine VvE's die een éénmalige actie nodig hebben.

MJOP

Het Planmatig Onderhoud middels een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) zorgt voor een kwalitatief gebouw waar zonder zorgen geleefd kan worden. Nu en in de toekomst!

Vergunning AFM (AFM-12043832) en aansluiting KIFID (300.016421)

Voor het bemiddelen in verzekeringen en bankrekeningen tbv VvE's heeft Kalhorn een AFM-vergunning. Klik voor dienstenwijzer

Kalhorn VvE Beheer is een echte VvE Beheerder. Kalhorn is dus geen makelaar of administratiekantoor.