Kalhorn VvE Beheer

VvE Beheer helpt Verenigingen van Eigenaren om hun eigen gebouw beter te doorgronden, door diep naar de werkelijke situatie te kijken en daaruit de juiste analyses te maken en conclusies te trekken. Gerenommeerde professionals met jarenlange ervaring, zonder dat u daar de hoofdprijs voor hoeft te betalen. Nuchtere VvE-beheerders, die u in normale taal, met raad en daad bijstaan.

Administratief Beheer

Kalhorn VvE Beheer verzorgt de volledige administratie van de vereniging van eigenaren. Wij voeren de boekhouding, zorgen voor het incasseren van de servicebijdrage en het opstellen van de jaarrekening en begroting.

Deze taken voeren we uit in volledig overleg met de penningmeester. Dat doen we transparant en we staan altijd ter beschikking voor vragen.

Bestuurlijk Beheer

De Algemene Ledenvergadering (ALV) neemt de besluiten. Kalhorn VvE Beheer vertaalt deze besluiten naar actiepunten en zorgt voor de correcte uitvoering. Daarnaast staan wij het bestuur bij met raad en daad.

Door onze ervaring met en kennis van splitsingsaktes, het appartementsrecht en andere specifieke wet- en regelgeving kunnen wij het bestuur in elke situatie helpen om een juiste beslissing te nemen.

Technisch Beheer

Opeens is er iets stuk of begint het te lekken. Kalhorn VvE Beheer is 24 uur per dag bereikbaar voor noodgevallen en spoedreparaties.

Het technisch beheer van uw VVE zou niet moeten voortkomen uit een toekomstvisie. Vastgoedbeheer met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) zorgt voor een kwalitatief gebouw waar zonder zorgen geleefd kan worden. Nu en in de toekomst!